Bijdrage Dirk Malda over het onderwerp Schaapsdrift

Dirk Malda.jpg
Door Dirk Malda op 28 maart 2024 om 23:33

Bijdrage Dirk Malda over het onderwerp Schaapsdrift

Allereerst dank aan de VVD, de heer Maref in het bijzonder, voor het werk verricht bij de totstandkoming van het amendement.

De heer Maref heeft het amendement al uitgebreid toegelicht en vragen beantwoord. Dit wil ik er nog aan toevoegen:

In maart 2022 kwam de WvG op een groot aantal huizen in Schaapsdrift te liggen. Een aantal woningen is inmiddels van de WvG af, op een ander deel zit de WvG nog. Echter, sloop blijkt niet nodig te zijn om een significant aantal woningen te kunnen realiseren. Wat betreft de ontsluitingsweg, gerelateerd aan Schaapsdrift 117 zit wel een mogelijk knelpunt. Toch: een ontsluitingsweg langs station Presikhaaf plannen is een politieke keuze die ook anders zou kunnen. Echter, als dit uiteindelijk als enige optie wordt gezien, moet er wat ons betreft zwart op wit duidelijk zijn wat er met ProRail is besproken over mogelijke opties van het verplaatsen van de fietsenstalling. Niet alleen de parkeergarage is wat ons betreft een optie. Ook aan de parkzijde van het station is ruimte voor een mogelijke stalling en in dit geval zelfs binnen 160 meter loopafstand van het perron. Wat betreft de overige woningen die op de slooplijst staan en nog niet verworven zijn: deze kunnen allemaal van de lijst waarbij er creatieve mogelijkheden zijn om alsnog een significant aantal woningen te bouwen, bijvoorbeeld door een aanpassing van de bouwhoogte ten opzichte van het huidige plan.

Dan nog een citaat:
“Woningbouw heeft directe invloed op de sociale structuur van een gemeenschap. Het slopen van woningen kan leiden tot gedwongen verhuizingen, het uiteenvallen van gemeenschappen en het verlies van sociale cohesie. Mensen raken hun thuis kwijt, hun buren en hun vertrouwde omgeving, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid.”
BRON: CHATGPT

Conclusie: AI is in staat om empathische antwoorden te geven op politieke vragen. Als hier vanaf het begin rekening mee was gehouden, was de eerste steen van de nieuwbouw wellicht reeds gelegd en zonder dat er ook maar één sloophamer op een woning terecht zou hoeven te komen. Echter, het is niet te laat om alsnog tot de weloverwogen en wat ons betreft humane keuze te komen en voor dit amendement te stemmen waarbij er én een mooie wijk wordt neergezet én uitgegaan wordt van bestaande bouw én als allerbelangrijkste, de input van de huidige bewoners meegenomen wordt in de plannen voor de toekomst van Schaapsdrift.

Labels: