Gat in de weg

gat inde wegzaterdag 22 november 2008 16:50

Gaten in de weg, een fietspad dat door boomwortels flink gelift wordt, het zijn de ergernissen van veel Arnhemmers. Hoog tijd om daar wat aan te doen. Daarom moet de raad volgende week de Beleidsnota Wegenonderhoud vaststellen en kan de gemeente aan de slag. De grote vraag is echter: Hoe gaan we dat betalen?

Het is een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de wegen en fietspaden in Arnhem in orde zijn. Daarover geen discussie.

Probleem is echter de financiering van dit grote project op lange termijn (tot 2016).

Dat het geld niet voor het oprapen ligt, is logisch. En ook is het begrijpelijk dat er nog niet meteen een structurele dekking is gevonden.

Maar de wijze waarop het college nu de dekking voor de toekomst wil organiseren is erg mistig. De grote pot waaruit het wegenonderhoud betaald moet worden heet het Bereikbaarheidsfonds. Dit fonds moet jaarlijks gevuld worden met een flink bedrag dat echter voor 2010 en verder nog gezocht moet worden. Verder moeten ook de parkeeropbrengsten naar dit Bereikbaarheidsfonds. Deze laatste schijnen helaas af te nemen terwijl de prognose van het college is/was dat het aantal parkeerders juist zou toenemen.

 

Over de vulling en verdeling van het Bereikbaarheidsfonds zal het college echter pas volgend jaar met een voorstel komen. En ook het parkeren en de opbrengsten daarvan zijn nu geen onderdeel van de besluitvorming, werd ons tijdens de commissievergadering gemeld.

Dat maakt het wel heel lastig om nu een weloverwogen besluit te kunnen nemen over dit omvangrijke en erg belangrijke project voor Arnhem.

Vanwege het belang van goede wegen en fietspaden zal de ChristenUnie niet tegen het voorstel stemmen. Maar wel heel nadrukkelijk met de volgende kanttekeningen:

  • Op basis van de dalende parkeeropbrengsten en de grote plannen op parkeergebied (Rijnboog) in de toekomst, zou een onderzoek naar het parkeren en de parkeerbehoefte een goeie zijn.
  • Binnen de verdeling vanuit het Bereikbaarheidsfonds zou het opknappen van wegen en fietspaden, ook in de toekomst, prioriteit nr. 1 moeten zijn.
  • Onze instemming behelst het ambitieniveau en de dekking voor het jaar 2009.

 

« Terug