Een positieve noot

Malburgen opknappen - kleinvrijdag 12 juni 2015 14:08

Als politieke partij trek je vaak aan de bel als iets niet goed gaat of er wat verbeterd moet worden. Logisch, want indien iets goed gaat hoeft er vaak niets veranderd te worden. Omdat in de politieke arena juist vooral de negatieve punten aan bod komen, heb ik besloten om dit stukje te besteden aan een aantal positieve punten waar we als partij erg blij mee zijn.

Bed, bad, brood

Ik begin met een onderwerp wat nog vers in het geheugen ligt: de bed-bad-brood discussie. Na besluit van het kabinet gelden de mensenrechten alleen nog in vijf Nederlandse steden. Alleen die steden mogen volgens het kabinetsbesluit namelijk nog een bed, bad, brood voorziening regelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Arnhem trok gelukkig haar eigen lijn, besloot door te gaan met de bed, bad, brood voorzieningen en blijft zo een humaan asielbeleid nastreven!

Vogelaarwijken

De ‘Vogelaarwijken’...wie kent ze niet? In heel het land werden door minister Ella Vogelaar miljoenen gepompt in wijken die verbetering nodig hadden. Arnhem kende maar liefst vier van deze probleemwijken/prachtwijken/krachtwijken: het Arnhemse broek, Presikhaaf, Malburgen/Immerloo en klarendal. Helaas gooide de crisis roet in het eten waardoor er van veel mooie plannen weinig terecht kwam. Gelukkig ging Arnhem door met de wijkaanpak met woningcorporatie Volkshuisvesting als ronkende motor. En met succes, de wijken bloeiden op en verbeterden. Als voormalig student in Malburgen-West had ik het geluk om de toenemende leefbaarheid en verfraaiing van de wijk van dichtbij te mogen aanschouwen (zie foto: Volkshuisvesting verduurzaamt en knapt momenteel flats in Malburgen-West op).

Maatschappelijke stage

Ook een ander goed idee van het Rijk werd al gauw aan de willekeur van de gemeenten overgelaten: de maatschappelijke stage. De stage zorgt er voor dat middelbare scholieren ervaren dat het leuk kan zijn om je in te zetten voor de ander zonder dat je daar geld voor krijgt. In een wereld die steeds vaker draait om individualisme, hard werken en geld verdienen zijn dit soort ervaringen enorm kostbaar. Ook wat dit onderwerp betreft besloot Arnhem gewoon door te gaan omdat goede ideeën nu eenmaal een goede uitvoering verdienen.

Veiliger fietsen

Tot slot nog een positieve ontwikkeling die sterk verbonden is met mijn persoonlijke ervaring. In mijn studententijd heb ik een tijd rondgefietst als fietskoerier. Na een aantal maanden weet je precies wat de snelste routes zijn, waar de meeste stoplichten staan, maar ook wat de minder veilige fietspaden zijn in Arnhem. Tot mijn tevredenheid heb ik gezien dat inmiddels drie onveilige of onoverzichtelijke situaties zijn verbeterd. Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe fietsstroken op de Amsterdamse weg, het nieuwe fietspad naast het Jacob Groenwoudplantsoen bij de John-Frostbrug en de verbeterde fietsdoorstroming vanaf de ‘nieuwe’ brug in Arnhem-Zuid.

Natuurlijk gebeuren er nog veel meer goede dingen in Arnhem die een vermelding waard zijn, maar dit zijn wat punten die mij zijn opgevallen. Misschien dat de Gelderlander er wat in ziet om eenmalig een goed-nieuws editie/bijlage uit te brengen?

Auteur: Gerben Bosscha, commissielid CU Arnhem

« Terug