ChristenUnie Arnhem in de bres voor Geitenkamp bewoners, toezegging college door ontwikkelen van een multi sport veld in het Hoogte 80 Terrein in de wijk.

Nathalie Nede Ab Zijlstra
Door Nathalie Nede, Ab Zijlstra op 27 juli 2023 om 22:34

ChristenUnie Arnhem in de bres voor Geitenkamp bewoners, toezegging college door ontwikkelen van een multi sport veld in het Hoogte 80 Terrein in de wijk.

Tijdens de raadsvergadering over de perspectiefnota, heeft de fractie van de ChristenUnie zich ingezet voor de wijk Geitenkamp met verschillende wijzigingsvoorstellen of moties. Een van die voorstellen ging over de realisatie van een multi sport veld in het Hoogte 80 terrein.

Als fractie hebben we – ter informatie en als voorbereiding op deze besluitvorming avond – een gesprek gehad met de bewoners commissie van de wijk Geitenkamp. Tijdens deze avond kwam o.a. de realisatie van dit multi sport veld naar voren. Er werd ons duidelijk gemaakt dat de gesprekken met de gemeente hierover in een impasse zaten. Dit vanwege het feit dat er in het plan tevens voorstellen zijn gedaan voor een ‘versteend ‘  terras van ca. 30m2.  Daar was vanuit de gemeente enige weerstand tegen, omdat men het liefst alles groen wil hebben.

Gezien deze situatie hebben wij – met succes – een motie ingediend, die in zijn geheel is overgenomen door het college en waarbij we de toezegging hebben dat hier z.s.m. samen met de bewoners ,  tot de realisatie van dit multi sport veld zal worden gekomen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee en we zullen het college hierbij kritisch blijven volgen.  Zie hieronder de motie tekst, die door college is overgenomen.

“De motie tekst”

Ontwikkelen van multi sport veld in Hoogte 80 terrein , wijk Geitenkamp

 

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden stellen voor:

Om zo spoedig mogelijk werk te maken van het ontwikkelen van een multi sport veld in het Hoogte 80 Terrein bij de wijk Geitenkamp

Omdat we weten dat:

  • Dat het stimuleren van bewegen en sporten goed is voor zowel de lichamelijke- als geestelijke gezondheid. De bewoners van Geitenkamp dit zien als een kans om o.a. Obesitas onder jongeren tegen te gaan;
  • Er reeds ontwikkelingen en initiatieven  zijn om dit terrein te ontwikkelen tot een hoogwaardig mulit sport veld voor o.a. voetbal, basketbal, jeu de Boeles en fitness terrein, waar tevens bankjes zouden komen om op te kunnen zitten en elkaar te kunnen ontmoeten;
  • Het huidige ‘knollenveld’  nu slechts gebruikt wordt als honden uitlaatplek en sporadisch als voetbal veld;
  • Er reeds vergevorderde plannen- onderzoeken liggen van o.a. sportbedrijf, Team Leef Omgeving (TLO) en de buurt bewoners zelf; om dit veld mooier te maken;
  • Er in dit plan tevens een verharding is opgenomen van ca 30m2 en de rest van omgeving groen blijft

Omdat we vinden dat:

  • De wijk Geitenkamp gebaat is bij een meer beweging- en sporten aanbod en er daardoor meer kansen zullen ontstaan voor de huidige bewoners om gezonder en fitter te leven;
  • De bewoners van Getenkamp in dit initiatief ondersteund dienen te worden

Daarom draagt de gemeenteraad het college op om:

In overleg te gaan met de initiatief nemers hiervan en te komen tot een spoedige ontwikkeling van dit multi sport veld op het Hoogte 80 terrein. De kosten van dit veld te dekken uit de uit het wijkbudget.

 

Indieners:

Nathalie Nede, ChristenUnie

Labels: