Rondetafelgesprek wijkmedia

Rick Jansen
Door Rick Jansen op 27 juli 2023 om 23:12

Rondetafelgesprek wijkmedia

Op 5 juli organiseerde de gemeenteraad op initiatief van fractievolger Rick Jansen  een rondetafelgesprek over wijkmedia. Hij was in de maanden daarvoor veelvuldig in gesprek gegaan met redacteuren van wijkkranten, -websites en - social media om te horen hoe het met hen ging. Van een aantal had hij al gehoord hoe moeilijk zij het hadden om het hoofd boven water te houden.

Dat werd tijdens het rondetafelgesprek bevestigd. Twee wijkkranten lopen het gevaar niet meer uit te komen vanwege gebrek aan menskracht. Enkele anderen konden het financieel moeilijk bolwerken vanwege de korting op het wijkbudget. Wat vooral de teneur was, was het gebrek aan ondersteuning van de kant van de gemeente. Bij enkele anderen gaat het goed, is er voldoende budget vanwege advertentie-inkomsten of een aantal extra betaalde pagina’s voor wijkpartners.
Wijkkranten zijn het best gelezen nieuwsmedium. Wat dichtbij gebeurt, spreekt mensen het meest aan. Rick organiseerde dit, omdat wij vinden dat de gemeente wijkmedia zo goed mogelijk moet ondersteunen. Nu wordt het gezien als iets dat erbij hoort en waar de wijk helemaal over gaat. Daardoor voelen redacteuren zich nogal eens alleen staan. Na het zomerreces gaan we hier verder over in gesprek met de gemeenteraad en het college van B&W en hopen dat er een bredere ondersteuning voor wijkmedia gaat komen.

Labels: