Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling begroting 2024 in de gemeenteraad

Nathalie Nede
Door Nathalie Nede op 9 november 2023 om 22:30

Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling begroting 2024 in de gemeenteraad

Farao had eens een droom. Uit de rivier kwamen 7 mooie vette koeien, vet van vlees en ze graasden in het gras. Er kwamen ook 7 lelijke magere koeien uit de rivier. En deze magere koeien vraten de mooie vette koeien op. Maar de magere koeien bleven mager. Diezelfde nacht kreeg Farao nog een droom. 7 aren in een halm, vet en goed. En 7 dunne aren die de volle aren verslonden. Het was Jozef die de dromen uitlegde. De 7 vette koeien en de 7 goede aren, stonden voor 7 jaren van overvloed. En de 7 magere koeien en de 7 dunne aren stonden voor 7 jaren van hongersnood. Gelukkig waren deze dromen niet alleen een waarschuwing, maar kwam Jozef ook met een advies. Neem gedurende de 7 jaren van een overvloed een 5e deel en bewaar het, als voorraad voor de 7 jaren van hongersnood. Nou wil ik niet zeggen dat we 7 jaren van overvloed achter de rug hebben, want we hebben crisis na crisis te verduren gehad. Maar we waren als gemeente financieel stabiel. En ik hoop ook niet te zeggen dat we 7 jaren van hongersnood tegemoet gaan. Maar wat de ChristenUnie betreft kunnen we wel wat leren van deze dromen.

Zorg dat je voorbereid bent op tegenslagen. Zorg dat je kan blijven voorzien in basisbehoeften. Met een weerstandsfactor van 1,0 zijn we wat de ChristenUnie betreft te kwetsbaar. En dat blijkt ook al meteen, nu we geconfronteerd worden met een tekort van 8,8 miljoen in het komende jaar op het zorgdomein. De ChristenUnie wil in deze begroting de tegenslag al opnemen. Want zorg is wat ons betreft een basisbehoefte. Daarom dienen wij de motie Robuust en realistisch begroten van de VVD  mede in. Om de verwachte aankomende te korten op de zorg te dekken door gebruik te maken van het een aantal bestemmingsreserves. Op die manier blijft de basisbehoefte van zorg gewaarborgd.

Dan heeft de ChristenUnie nog een ander voorstel wat ook om geld vraagt. Wij stellen voor om dit te dekken uit de te verwachten meeropbrengsten van de toeristenbelasting. Namelijk de motie campagne tegen drugsgeweld, mede ingediend door het CDA. Wij stellen voor om het verband tussen drugsgebruik en drugscriminaliteit zichtbaar te maken door middel van een campagne. Daarmee willen we bewustwording creëren en het gesprek op gang brengen. De aandacht gaat vaak uit naar het bestrijden van drugscriminaliteit, maar daarbij lijkt te worden vergeten dat dit in stand wordt gehouden door drugsgebruik. We doen er te makkelijk over, het moet allemaal maar kunnen. We noemen het ‘partydrugs’. Maar het maakt mensenlevens kapot. In de aanpak moet meer aandacht zijn voor elkaar. We zijn vaak zo met onszelf bezig dat we de ander vergeten. En de leegte die ontstaat door het gebrek aan naastenliefde proberen we te vullen met allerlei dingen die ons alleen maar verder van onze ware potentie afdrijven. Dat is ook waarom wij een amendement indienen, om bij preventie van middelengebruik niet alleen jongeren onder de 18 specifiek te benoemen. Maar jongeren in het algemeen en kwetsbare doelgroepen. We voeren hier gelukkig al beleid op, en dit amendement is dan ook bedoeld als houvast. 

Dan een amendement over het Veteranenhuis. Dit amendement is bedoeld om het veteranenhuis te ondersteunen bij het vinden van een plek, waar de veteranen bij elkaar kunnen komen en met hun vragen terecht kunnen. En dat is wel het minste wat wij als gemeente kunnen doen, voor mensen die hun leven hebben gewaagd voor onze vrijheid.

Tot slot hebben wij nog een amendement ingediend om de term “mindervaliden” te schrappen. Iedereen is gelijkwaardig en woorden hebben kracht. Daarom willen wij dit graag wijzigen.

In conclusie wil de ChristenUnie dat we voorbereid zijn op tegenslagen en dit niet aan het toeval overlaten. Dat we te alle tijden kunnen voorzien in basisbehoeften van onze inwoners, zoals de zorg. We willen onze stad en onze inwoners behoeden voor de gevaren die drugs met zich meebrengen en we willen mensen koesteren. In jaren van overvloed en in jaren van tegenspoed.

Labels: