Reactie ChristenUnie op van toepassing verklaren Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op de Schaapsdrift

Schaapsdrift.jpg
Nathalie Nede
Door Nathalie Nede op 8 juni 2022 om 23:40

Reactie ChristenUnie op van toepassing verklaren Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op de Schaapsdrift

Het college heeft op 8 maart de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) van toepassing verklaard op de Schaapsdrift. Hieronder leest u de reactie van de Christenunie op deze keuze van het college.

Het college heeft op 8 maart de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) van toepassing verklaard op de Schaapsdrift. Dat betekent dat de bewoners de komende 3 jaar hun woning alleen aan de gemeente mogen verkopen. De reden hiervoor is dat de gemeente hier in de toekomst nieuwe woningen wil gaan bouwen. De ChristenUnie staat voor een betrouwbare gemeente. De wijze waarop het college in deze situatie heeft gehandeld vinden wij onacceptabel. Als een donderslag bij heldere hemel werden bewoners geconfronteerd met deze ingrijpende beslissing. Dit raakt de bewoners van de Schaapsdrift keihard. Het gaat over hun woning, over hun thuis. En het brengt ook wat teweeg bij andere Arnhemmers. Want waar en wanneer wordt de volgende WVG opgelegd? En wat zegt dit over de betrouwbaarheid van de lokale overheid? De ChristenUnie is niet zo blind voor de woningopgave dat we de burgers vergeten.

Het college heeft nog geen plan voor wat ze precies met het gebied willen doen. Daarom vinden wij de WVG een veel te zwaar middel om in deze fase in te zetten. Dit heeft grote emotionele impact op de bewoners. Vele van hen waren ook bij de vergaderingen over dit onderwerp aanwezig en hun emoties waren duidelijk te zien. Het opleggen van de WVG kan ook leiden tot financiële benadeling. De verkoop van een huis is immers niet altijd vrijwillig. Soms zijn er omstandigheden die dwingen tot verkoop. Daar komt ook nog bij dat mensen in de wijk minder snel geneigd zullen zijn om onderhoud aan hun woning te plegen of deze verder te verduurzamen. De mensen voel zich onder druk gezet en onzeker over hun toekomst. De ChristenUnie heeft dan ook tegen dit voorstel gestemd, omdat wij vinden dat wij de burger juist moeten beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Wij zullen bij de besluiten die wij in de toekomst moeten nemen over dit gebied ook achter de bewoners blijven staan.

Labels: